TILL HEMSIDAN

Countdown 1870-talet!

1870-talet Vi börjar nedräkningen från 1870-talet och grundandet av TF 1872.

Skolan som förut varit en teknisk realskola skulle bli en polyteknisk skola. Teknologen Nils Jonathan Wenell kom därför på idén att grunda en ny förening som motsvarade den nya skolans status. Han tog upp frågan i kamratskapets tidning Kamraten och de andra teknologerna godkände det. Därmed grundades Teknologföreningen i början av vårterminen 1872. TF tog över den gamla kamratskapets traditioner och kassa på 1200 mark. Vår första ordförande hette Verner Lönnbäck. Det första officiella uppträdandet som förening var under Runebergs begravning.

bild

Nils Jonathan Wendell (1852-1900) Han var en av initiativtagarna till att grunda Teknologförenigen. Han började studera vid Tekniska realskolan 1867 och var TF:s första kassör.

Teknologföreningens ändamål var ”att bland studerande vid Polytekniska Institutet i Finland verka för åstadkommande av gott kamratskap, för underhållande av allmänt humanistiska intressen vid sidan av de rent tekniska, samt att närmare sammansluta och utbilda dess medlemmar för det framtida gemensamma arbetet i fosterlandets tjänst.”


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


Aiemmin teknillisenä lukiona toimineesta koulusta perustetaan polytekninen koulu. Teekkari Nils Jonathan Wenell sai siksi idean perustaa uusi yhdistys, joka vastaisi uuden koulun asemaa. Hän otti asian esille “Kamratskapet”-lehdessä, ja muut teekkarit hyväksyivät sen. Niinpä Teknologföreningen perustettiin kevätlukukauden alussa vuonna 1872. TF otti haltuunsa vanhat perinteet ja kassan sisältäen 1200 markkaa. Ensimmäinen puheenjohtajamme oli Verner Lönnbäck. Ensimmäinen virallinen esiintyminen yhdistyksenä oli Runebergin hautajaisissa.

Teknologföreningen:in tarkoituksena oli "työskennellä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa hyvän ystävyyden saavuttamiseksi, ylläpitää yleis humanistisia kiinnostuksen kohteita puhtaasti teknisten asioiden rinnalla sekä yhdistää ja opettaa jäseniään tulevaa yhteistä työtä varten isänmaa."