TILL HEMSIDAN

Countdown 1880-talet!

Hur höll TF möten på 1880-talet? Varje lördag samlades föreningen för att diskutera ekonomi, språkfrågor och ett framtida föreningshus. Ibland hölls det föredrag. Efter mötet firade man kvällen med mat och dryck. Teknologernas kör uppträdde ibland och man berättade skämt fram till sent på natten.

Festerna nådde nya höjder under fastlagståget 1883. Ett tåg av slädar åkte genom staden. På slädarna fanns “levande bilder” som skämtsamt eller ironiskt kommenterade händelser i politik, skolvärlden och storfurstendömet. Teknologernas orkester fanns i en släde och spelade provokativt usel hornmusik. Hornmusik har alltså spelats av teknologer i över 130 år!

bild

Teckningen är från polyteknikernas karnevalståg i tidningen Kamraten 1883. Teknologerna i släden håller en skylt med texten ”Suomalainen seura” och skämtar över nationella karikatyrer.

1885 fick föreningen sin första egna lokal på innergården av Andrégatan 29 (idag Lönnrotsgatan). Huset blev genast en central plats för teknologlivet. Lokalen hade bl.a. en bardisk med marmorerad vaxduk, en flygel och ett läsrum var det spelades schack. Varje höst ordnades intagningskvällar för nya studeranden i lokalen.

bild

Det första egna huset

Detta citat beskriver kvällarna: ”Genom salen går ett sorl av prat och skratt, slammer av tallrikar och glas. Stämningen stiger, och röken av hundratals papyrosser svävar i täta skyar över borden, och genom dimman skymta huvud vid huvud skrattande, sjungande rödkindade.”

1886 började den första kvinnliga studeranden på Polytekniska institutet. Hon hette Signe Hornborg, var 24 år, och hade fått tillstånd att studera vid arkitekturavdelningen. Under året var hon den enda kvinnan bland skolans 154 elever.

bild


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


Kuinka TF piti kokouksia 1880-luvulla? Joka lauantai yhdistys kokoontui keskustelemaan taloudesta, kieliasioista ja tulevasta rakennuksesta. Joskus pidettiin esitelmiä. Kokouksen jälkeen iltaa juhlittiin ruuan ja juoman merkeissä. Teekkareiden kuoro esiintyi toisinaan ja vitsejä kerrottiin myöhään iltaan. Juhlat nousivat uusiin korkeuksiin laskiais kulkueen aikana vuonna 1883. Kaupungin läpi kulki rekijuna. Kelkoissa oli "eläviä kuvia", jotka vitsillä tai ironisesti kommentoivat politiikan, koulumaailman ja suuriruhtinaskunnan tapahtumia. Teekkareiden orkesteri oli reessä mukana ja soitti provosoivan surkeaa käyrätorvi musiikkia. Teekkarit ovat siis soittaneet käyrätorvi musiikkia yli 130 vuoden ajan! Piirustus on Kamraten 1883 -lehden polyteknikkojen karnevaali junasta. Teekkarit rekeissä pitävät kädessään kylttiä, jossa on teksti "Suomalainen seura" ja vitsailevat kansallisilla pilapiirroksilla.

Vuonna 1885 yhdistys sai ensimmäiset toimitilat Andrégatan 29:n (nykyinen Lönnrotsgatan) pihalle. Talosta tuli heti keskeinen paikka teekkari elämälle. Huoneessa oli mm. baaritiski marmoroidulla vahakankaalla, flyygeli ja lukusali, jossa pelattiin shakkia. Joka syksy järjestettiin sisäänotto iltoja uusille opiskelijoille huoneessa.

Tämä lainaus kuvailee iltoja: ”Hallin läpi kuuluu puheen ja naurun huminaa, lautasten ja lasien kolinaa. Tunnelma kohoaa ja satojen tupakoiden savu leijuu tiiviinä pilvinä pöytien päällä, ja sumun läpi häämöttää nauraen, laulaen punaisten poskien." Vuonna 1886 ensimmäinen naisopiskelija aloitti polytekniikan instituutiossa. Hänen nimensä oli Signe Hornborg, hän oli 24-vuotias ja hän oli saanut luvan opiskella arkkitehtuurin laitoksella. Hän oli vuoden aikana ainoa nainen koulun 154 oppilaan joukossa.