TILL HEMSIDAN

Countdown 1890-talet!

År 1897 firade TF 25-års jubileum. Dåvarande inspektor C.E. Holmberg påminde att ständigt utveckla den tekniska undervisningen och hoppades att ”även i vårt land ”f.d. elev vid Polytekniska institutet” bliva en hederstitel som gamla medborgare med stolthet foga efter sitt namn.” Under 1890-talet hade TF många medlemmar som skulle komma att bli samhällspåverkare, bemärkta inom kultur och företagslivet. Bland dessa fanns bl.a. de kända arkitekterna Gustaf Estlander, Lars Sonck, Bertel Jung och Herman Gesellius. 1890 utexaminerades även Signe Hornborg, som presenterades förra veckan. Hon blev möjligen världens första kvinnliga arkitekt med akademisk utbildning.

bild

På 1890-talet fick TF egna symboler som skulle stärka föreningsidentiteten. Under ett möte 1895 diskuterades en teknikerring, som skulle påminna om de som fanns etablerade inom universitetsfakulteterna. Arkitektstuderandena Armas Lindgren och Herman Gesellius designade ringen, som togs i bruk 1897. De diskuterade även om en fana. Fanan ritades av arkitekten Karl-Gustaf Nyström och fanns som planschform redan 1897 i föreningsens 25-årspublikation Labor. Dock var det politiska läget spänt, så fanan togs i bruk först 1906.

bild

Arkitekturstuderanden 1896. Längst bak Albertina Östman och Wivi Lönn. Framtill: Torsten Montell, Eliel Saarinen och Armas Lindgren.


Vuonna 1897 TF vietti 25-vuotisjuhliaan. Entinen tarkastaja C.E. Holmberg muistutti jatkuvasti kehittämään teknistä opetusta ja toivoi, että” myös maassamme "entinen polytekniikan opiskelijasta" tule kunnianimike, jonka vanhat kansalaiset ylpeänä lisäävät nimeensä." TF:llä oli 1890-luvulla monta jäsentä, joista tuli kulttuurissa ja liiketoiminnassa huomattavia sosiaalisia vaikuttajia. Näiden joukossa olivat mm. kuuluisat arkkitehdit Gustaf Estlander, Lars Sonck, Bertel Jung ja Herman Gesellius. Vuonna 1890 myös Signe Hornborg valmistui, jota esiteltiin viime viikolla. Hänestä tuli mahdollisesti maailman ensimmäinen naisarkkitehti, jolla on akateeminen koulutus.

TF sai 1890-luvulla omat symbolit, jotka vahvistivat yhdistyksen identiteettiä. Vuonna 1895 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin tekniikkojen sormuksen muodostamasta, joka muistuttaisi yliopiston tiedekunnassa olevia sormuksia. Arkkitehtiopiskelijat Armas Lindgren ja Herman Gesellius suunnittelivat sormuksen, joka esiteltiin vuonna 1897. He keskustelivat myös lipusta. Lippu on suunnitellut arkkitehti Karl-Gustaf Nyström, ja se oli saatavilla julisteenna jo vuonna 1897 yhdistyksen 25-vuotisjulkaisussa “Labor”. Poliittinen tilanne oli kuitenkin kireä, joten lippua käytettiin vasta vuonna 1906.