TILL HEMSIDAN

Countdown 1900-talet!

1900-talet

bild

Huset på Andrégatan 29 var redan för litet. 1900 tillsattes därför en delegation för byggandet av ett eget hus, Hedersmedlemmen Ossian Aschan ledde delegationen väl för redan våren 1902 togs det första spadtaget bredvid dem gamla lokalen på Andrégatan 29. Den sista oktober 1903 invigdes det imponerande föreningshuset. Husets inredning blandades av gotik, konstnärlighet, dekorationer och ljus. Det hade en över 200 m2 stor festsal med sex väldiga fönster mot gatan. Det fanns även matsal, buffetrum, mötesutrymmen samt läsesal och bibliotek.

bild


Talo Andrékadulla 29 oli jo liian pieni. Oman talon rakentamista varten nimitettiin siis delegaatio vuonna 1900. Kunniajäsen Ossian Aschan johti delegaatiota hyvin, sillä jo keväällä 1902 ensimmäinen lapionisku löi Andrékadun 29 vanhojen tilojen viereen. 1903, vaikuttava yhdistystalo vihittiin käyttöön. Talon sisustukseen sekoitettiin goottilaista, taiteellisuutta, koristeita ja kynttilöitä. Siinä oli yli 200 m2:n juhlasali, jossa oli kuusi valtavaa ikkunaa kadulle päin. Siellä oli myös ruokasali, buffethuone, kokoustilat sekä lukusali ja kirjasto.