TILL HEMSIDAN

Countdown 1910-talet!

bild

TF före första världskriget 1914 hade TF drygt 100 medlemmar och samlades två gånger i månaden. TF:s festtradition bestod av årsfest, intagning, lilla jul samt vår- och höstbaler. Den sista normala verksamheten för TF på en lång tid var dock våren 1914. De följande åren fylldes av världskrig, aktivism och dramatiska händelser som alla på något sätt berörde TF:s medlemmar.

bild

Motståndsrörelsen Världskriget skapade drömmar om radikala geopolitiska förändringar och i Finland uppstod motståndsrörelsen som ville lösgöra Finland från Ryssland. Motståndsrörelsen utvecklades i början i studentkretsarna. TF:s fd klubbhövding och viceordförande Bertel Paulig var en av de ledande studentaktivisterna. Han reste till Sverige 1914 för att representerade studenterna och knyta kontakter med tyskarna för att ordna en hemlig militärutbildning för finländska ungdomar. Många av TF:s medlemmar reste därför till Tyskland. Tekniska högskolans studentförening omvandlades till hemliga centraler för motståndsrörelsen tillsammans med de andra studentnationerna vid universitetet. Risken att bli fängslad var hög och därför var allt väldigt hemlighetsfullt.

Våren 1917 bröt ryska revolutionen ut och den ryska kejsarmakten föll. Då uppgifter om ett återinrättande av Finlands grundlagar spred sig hissades Finlands röda lejonfana på Tekniska högskolans tak. Under inbördeskriget hade de röda makt över huvudstaden och av de teknologer som stannade kvar gick många med i en underjordisk skyddskår. Teknologerna hade ett eget kompani i skyddskåren som smugglade vapen, spionerade på fienden samt upprätthöll telegrafförbindelser med det vita Vasa. Majoriteten av teknologerna såg inbördeskriget som ett frihetskrig för sanning rätt och heder.

bild

Våren 1919 hölls TF:s första årsmöte i det självständiga Finland. De stupade svenskspråkiga teknologerna hyllades på årsfesten, som hölls på restaurang Börs. Den då stupade Bertel Paulig hyllades som en förebild för nuvarande och kommande teknologer.

bild

Bertel Paulig 1892-1918


TF ennen ensimmäistä maailmansotaa vuonna 1914, TF:llä oli hieman yli 100 jäsentä ja se kokoontui kahdesti kuukaudessa. TF:n juhlaperinne koostui vuosijuhlista, sisäänpääsystä, pikkujoulusta sekä kevät- ja syysjuhlista. TF:n viimeinen normaali toiminta pitkään aikaan oli kuitenkin keväällä 1914. Seuraavat vuodet olivat täynnä maailmansotia, aktivismia ja dramaattisia tapahtumia, jotka kaikki vaikuttivat jollain tavalla TF:n jäseniin. Ensimmäinen maailmansota loi haaveita radikaaleista geopoliittisista muutoksista, ja Suomeen syntyi vastarintaliike, joka halusi erottaa Suomen Venäjästä.

Vastarintaliike kehittyi alussa opiskelijapiireissä. TF:n entinen isäntä ja varapuheenjohtaja Bertel Paulig oli yksi johtavista opiskelijaaktivisteista. Hän matkusti Ruotsiin vuonna 1914 edustamaan opiskelijoita ja solmimaan yhteyksiä saksalaisiin järjestääkseen salaisen sotilaskoulutuksen suomalaisnuorille. Monet TF:n jäsenistä matkustivat siksi Saksaan. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta muutettiin vastarintaliikkeen salaisiksi keskuksiksi yhdessä muiden yliopiston ylioppilaskuntien kanssa. Riski vankilaan joutumisesta oli suuri ja siksi kaikki oli hyvin salaperäistä.

Keväällä 1917 Venäjän vallankumous puhkesi ja Venäjän keisarillinen valta kaatui. Kun tieto Suomen perustuslain uudelleen vahvistamisesta levisi, Suomen punainen leijonalippu nostettiin Teknillisen korkeakoulun katolle. Sisällissodan aikana punaisilla oli valta pääkaupungissa ja jäljelle jääneistä teekkareista monet liittyivät maanalaiseen suojelusryhmään. Teekkareilla oli suojeluskunnassa oma komppania, joka salakuljetti aseita, vakoili vihollista ja piti lennätinyhteyksiä valkoiseen Vaasaan. Suurin osa teekkareista piti sisällissotaa vapaussotana todellisista oikeuksista ja kunniasta.

Keväällä 1919 TF:n ensimmäinen vuosikokous pidettiin itsenäisessä Suomessa. Kaatuneita ruotsinkielisiä teekkareita kunnioitettiin vuosijuhlissa, jotka pidettiin ravintola Börsissä. Tuolloin kaatunutta Bertel Pauligia kehuttiin roolimallina nykyisille ja tuleville teekkareille.