TILL HEMSIDAN

Countdown 1930-talet

1930-talet

På TF:s möten diskuterades turbiner, förbränningsmotorer, laboratorier och kommande tenter. Föredrag som ”Framtidens telefon, trådlös eller ej” hölls och vid årsmöten var huset fullt. Ett biljardbord införskaffades till lokalen, samt en spelautomat, som fick namnet “markslukaren”. Eftersom intresset för industri var stort, började TF ordna exkursioner till företag och sevärdheter. Under 30-talet tillsatte styrelsen kommittéer för att underlätta sitt arbete. Intresse för idrott ökade på 1930-talet långt tack vare idrottskommittén som ordnade bl.a. tennistävlingar i Westend, deltog i bandymästerskap och skidtävlingar. Miniatyrgolf var en ny sportgren och även denna tävlades det i.

År 1938 blev det dock paus i verksamheten. Under en inspektion av föreningshuset konstaterades byggnaden vara i sånt dåligt skick att den måste rivas. Byggnadsaktiebolaget Sampo skulle istället bygga ett fyra våningar högt stenhus, i vilket TF kunde hyra en lokal i översta våningen. Det gamla trähuset hade varit kärnan för Helsingfors teknologliv i över 50 år. Den 26 oktober 1938 hölls det sista mötet med efterföljande klubbafton i huset.

bild

Teknologer vid bardisken i TF:s lokal strax före huset revs 1938.

bild Den sista festen i TF:s gamla lokal den 26 oktober 1938.

Den nya lokalen ansågs vara en tillfällig lösning, men det samlades snabbt ihop pengar för inredning med hjälp av gamla teknologer. Den nya lokalen var klar hösten 1939 och hade bl.a. matservering, klubbutrymme och bar. Lokalen hann dock inte invigas under hösten. Verksamheten på Tekniska högskolan avbröts den 11 oktober 1939 i samband med andra världskriget.


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka.

bild


TF:n kokouksissa keskusteltiin turbiineista, polttomoottoreista, laboratorioista ja tulevista kokeista. Luentoja kuten "Tulevaisuuden puhelin, langaton tai ei" pidettiin ja vuosikokouksissa talo oli täynnä. Tiloihin hankittiin biljardipöytä sekä peliautomaatti, joka sai nimen "markansyöjä". Koska kiinnostus teollisuuteen oli suuri, TF alkoi järjestää ekskursioita yrityksiin ja nähtävyyksiin. 1930-luvulla hallitus asetti toimikuntia helpottamaan työtään. Kiinnostus urheiluun lisääntyi 1930-luvulla Urheilutoimikunnan ansiosta, joka järjesti mm. tenniskilpailuja Westendissä, osallistui salibandyn mestaruuskilpailuihin ja hiihtokilpailuihin. Minigolf oli uusi laji ja siinä myös kilpailtiin.

Vuonna 1938 toiminnassa oli kuitenkin tauko. Kerhotalon tarkastuksessa rakennus todettiin niin huonokuntoiseksi, että se jouduttiin purkamaan. Rakennusosakeyhtiö Sampo rakentaisi sen sijaan nelikerroksisen kivitalon, jonka ylimpään kerrokseen TF voisi vuokrata huoneen. Vanha puutalo oli ollut Helsingin teekkarielämän ydin yli 50 vuoden ajan. 26. lokakuuta 1938 pidettiin viimeinen kokous ja sitä seurannut klubi-ilta talossa.

Uusia tiloja pidettiin väliaikaisena ratkaisuna, mutta sisustukseen saatiin nopeasti rahaa vanhojen teekkareiden avulla. Uudet tilat valmistuivat syksyllä 1939 ja niissä oli mm. ruokatarjoilu, kerhohuone ja baari. Tiloja ei kuitenkaan ehditty vihitä syksyn aikana. Teknillisen korkeakoulun toiminta lopetettiin 11. lokakuuta 1939 toisen maailmansodan yhteydessä.