TILL HEMSIDAN

Countdown 1940-talet

bild

TF:s sommarmöte 1945.

Krigsåren Under krigsåren blev studierna oregelbundna, både för studerande och lärare. Under åren 1942–1943 var antalet studerande vid Tekniska högskolan cirka 400–500, ett halverat antal i jämförelse med tiden före kriget. För TF:s del var cirka 60 procent av medlemmarna i krigstjänst. Nationsmedlemmar vid fronten skickade brev till TF med beklagan över att inte kunna delta i phuxintagningar eller årsmöten.

bild

Rolf Simberg, TF:s ordförande från hösten 1940 till våren 1941.

Tillbaka till nationslivet Efter krigen återgick TF till nationslivet och till traditionerna hörde bland annat phuxintagningsfest, Lilla Hjul och årsfest. Nu infördes även ”idrottsskuttet” under hösten och ”mariaskuttet” på våren. Benämnigen skutt användes av bland annat Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och syftade på danstillställning. År 1947 ordnades även för första gången en ölorientering vid TF med inspiration från Chalmers i Göteborg.

Trots att nationslivet fortsatte hade vardagen en mörkare sida. Efter kriget kunde man under en period på fyra till fem år se hur stressen och slitaget på individen kanaliserades i mindre önskvärda former inom TF. Ordningsproblem uppstod på en aldrig tidigare skådad nivå och fenomenet kallades ”förvildning” av teknologer som upplevt mellankrigstiden.

Jubileum I februari 1947 firades nationens 75-årsjubileum med festligheter som pågick i fyra dagar. Allt från nordiska gäster, exkursioner och teaterföreställning till jubileumsbal och middagar var del av programmet. Även hjältegravarna uppvaktades av TF i samband med programmet. Den sista festdagen innehöll middag, cocktailparty och avskedsfest.

Mot slutet av 40-talet blev det även klart att projektet Teknologbyn skulle bli aktuellt.

bild

TF:s första spex Khalk-I-Dike uppfördes i slutet av 1948 i samband med insamlingskampanjen för Teknologbyn.


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


Sotavuosina opinnot muuttuivat epäsäännöllisiksi sekä opiskelijoille että opettajille. Vuosina 1942–1943 teknillisen korkeakoulun opiskelijamäärä oli noin 400–500, mikä on puolittunut sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. TF:n puolesta noin 60 prosenttia jäsenistä oli asepalveluksessa. Eturintamassa olleet jäsenet lähettivät TF:lle kirjeitä, joissa he pyysivät anteeksi, etteivät he voineet osallistua fuksiaisiin tai vuosikokouksiin. Takaisin yhdistyselämään

Sotien jälkeen TF palasi yhdistyselämään ja perinteisiin kuuluvat fuksijuhlat, pikkujoulut ja vuosijuhlat. Nyt esiteltiin myös "urheiluskutt" ja keväällä "mariaskutt". Termiä “skutt” käytti muun muassa Tukholman Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu ja se tarkoitti tanssiaisia. Vuonna 1947 TF:ssä järjestettiin myös ensimmäistä kertaa olutorientaatio Göteborgilaisen Chalmersin inspiraationa. Huolimatta siitä, että yhdistyselämä jatkui, arjella oli synkkä puoli. Sodan jälkeen neljästä viiteen vuotta voitiin nähdä, kuinka yksilön stressi ja kuluminen kanavoitui vähemmän toivottaviin muotoihin TF:n sisällä. Yhdistysongelmia syntyi ennennäkemättömällä tasolla ja ilmiötä kutsuttiin "villiintyitymyksi" sotien välisen ajan kokeneiden teekkareiden toimesta.

Vuosipäivä Helmikuussa 1947 juhlittiin TF:n 75-vuotisjuhlaa neljä päivää kestäneillä juhlilla. Ohjelmassa oli kaikkea pohjoismaisista vieraista, ekskursioista ja teatteriesityksistä vuosipäiväjuhliin ja illallisiin. Myös sankarihautoja kunnioitettiin TF ohjelman yhteydessä. Juhlien viimeinen päivä sisälsi illallisen, cocktailtilaisuuden ja jäähyväisjuhlat.

1940-luvun lopulla Teekkarikylä-projekti alkoi myös muodostua. TF:n ensimmäinen speksi Khalk-I-Dike esitettiin vuoden 1948 lopulla Teekkarikylän varainkeruukampanjan yhteydessä.