TILL HEMSIDAN

Countdown 1960-talet

Humpsvakar Chalmersspexet besökte TF årligen och 1961 bestämde sig några TF:are för att ge dem ett musikaliskt välkomnande. Denna musikaliska hyllning resulterade i att Humpsvakar grundades. Humpsvakar uppträdde på allt från fester och nachspiel till exkursioner. 1964 bjöd Humpsvakar både Retuperän WBK och skandinaviska teknologorkestrar till Helsingfors. I och med detta beslöt man att grunda NATOM (Nordisk Amatör Teknolog Orkester Mission).

bild Teknologorkestern Humpsvakar arrangerade under Tempaus 1964 en nordisk teknologorkestersamling i Helsingfors.

Urdsgjallar Studentkåren planerade ett nytt kårhus i Otnäs och tanken var att TF skulle ha utrymmen i det. Men minnet från då teknologerna i början av 1900–talet hade förlorat gamla poly fanns kvar och medlemmarna bestämde att TF skulle bygga en fristående byggnad i anslutning till Dipoli. Byggprojektet började 1961 och byggnaden stod färdig 1966. Under årsfesten år 1962 utlystes en projekteringstävling bland gamla och nuvarande medlemmar för planeringen av det nya huset. Vinnare blev arkitektparet Kurt och Thua Mobergs bidrag Bacci Tempus.

bild Urdsgjallars invigningsfest 6.11.1966.

Känner du igen var i Urdsgjallar bilderna är tagna? bild bild

Utgifterna för huset och banklånen satte press på TF att utveckla sin verksamhet. Därmed började tankarna på TF disco. Mer om detta i nästa inlägg.


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


Humpsvakar Chalmersspexet vieraili TF:ssä vuosittain ja vuonna 1961 muutama TF:n jäsenistä päättivät vastaanottaa heidät musiikilla. Tämä musiikillinen kunnianosoitus johti Humpsvakarin perustamiseen. Humpsvakar esiintyivät niin juhlista ja nachspekseissä kun ekskursioilla. Vuonna 1964 Humpsvakar kutsui sekä Retuperän WBK:n että pohjoismaan teknologiaorkesterit Helsinkiin. Tämän myötä päätettiin perustaa NATOM (Nordic Amateur Technology Orchestra Mission).

Urdsgjallar Ylioppilaskunta suunnitteli uutta liiton rakennusta Otaniemeen ja ajatuksena oli, että TF:lle olisi tilaa samoissa tiloissa. Mutta muisto siitä, kun teekkarit 1900-luvun alussa olivat menettäneet vanhan polyn, jäivät ja jäsenet päättivät, että TF rakentaa Dipolin viereen erillisrakennuksen. Rakennustyö aloitettiin vuonna 1961 ja rakennus valmistui vuonna 1966. Vuoden 1962 vuosijuhlien aikana julkaistiin suunnittelukilpailu vanhojen ja nykyisten jäsenten kesken uuden talon suunnittelusta. Voittaja oli arkkitehtipariskunta Kurt ja Thua Mobergin panos Bacci Tempus.