TILL HEMSIDAN

Countdown 1970-talet

TF disco

På 70-talet var Urdsgjallar en av huvustadsregionens främsta samlingsplatserna för unga. Urd blev känt som “Täffä” och hade den bästa musiken och ljuseffekterna. Festerna hölls flera gånger i veckan och de flesta kvällar var det fullt hus. På denhär tiden hade folk inte stora skivsamlingar hemma och den nya musiken gick inte att höras på radio.

bild Diskostämning på Urdsgjallar under 1970-talet.

Maskinisterna som sköter ljus och ljudsystemet på TF:s sitzer hade även på denna tid en stor roll. Tack vare Mask låg TF discot i täten för utveckling av Finlands diskovärld. Det investerades ständigt i nytt ljud och ljus som bland annat diskoboll och laserprojektor. Några andra legendariska dansställen under denna tid var KY-huset, Vasa Nations Botta och Nylands Nations nationshus.

Politisering

Under 70-talet hade den radikala vänstern framgång inom studentvärlden. Inom TF verkade bl.a. Otnäs mittenstuderande, Otnäs folkdemokrater, Otnäs socialdemokrater och Teknologföreningens samlingsstuderande. År 1972 fyllde TF 100 år och befann sig mitt i en politisk period. Mitten och Vänster hade bildat Demokratiskt Samarbete (DeSam) och höll i tyglarna på TF. Nationen var inte som förut och det diskuterades t.o.m om man alls skulle ordna en jubileumsfest. bild

100-års jubileum

Jubileumet firades ändå och pågick i flera dagar i oktober. På programmet stod en ölkväll på Urds, jubileumskalvdans, jubileumslunch, en teaterföreställning samt en folkmusikkonsert. Firandet avslutades med supé, dans och Humpsvakar.


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


TF disko Urdsgjallar oli 70-luvulla yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä nuorten kokoontumispaikoista. Urds tuli tunnetuksi nimellä "Täffä", ja siihen aikaan meillä oli parhaat musiikki- ja valoefektit. Juhlia pidettiin useita kertoja viikossa ja useimmat illat olivat täynnä. Kotona ei tuolloin ollut suuria levykokoelmia eikä uutta musiikkia kuulunut radiosta.

Myös koneistajilla, jotka huolehtivat TF:n sitsien valo- ja äänijärjestelmästä, oli tässä vaiheessa suuri rooli. “Mask”:ien ansiosta TF disco oli Suomen diskomaailman kehityksen kärjessä. Uusiin ääniin ja valoihin, kuten diskopalloon ja laserprojektoriin, panostettiin jatkuvasti. Muita legendaarisia tanssipaikkoja tähän aikana oli KY-talo, Vaasa Nations Botta ja Uudenmaan kansakuntien kansallistalo.

Politisointi 70-luvulla radikaali vasemmisto menestyi opiskelijamaailmassa. TF:n sisällä mm. “Otaniemen keskustaoppilaat”, “Otaniemen kansandemokraatit”, “Otaniemen sosiaalidemokraatit” ja “Teknologföreningen:in kokoomusopiskelijat”. Vuonna 1972 TF täytti 100 vuotta ja oli keskellä poliittista ajanjaksoa. Keskusta ja vasemmisto olivat muodostaneet Demokraattisen yhteistyön (DeSam) ja piti hallussa TF:n ohjauksista. TF ei ollut entisellään ja pohdittiin jopa, pitäisikö juhlia ollenkaan

100 vuotta Vuosipäivää juhlittiin joka tapauksessa ja se kesti useita päiviä lokakuussa. Ohjelmaan kuului olutilta Urdsissa, juhlapäivävasikantanssiaiset, juhlalounas, teatteriesitys ja kansanmusiikkikonsertti. Juhla päättyi illalliseen, tanssiin ja Humpsvakarin esitykseen.