TILL HEMSIDAN

Countdown 1980-talet

En viktig verksamhet på TF var att säkerställa nya svenskspråkiga studenter till högskolan och därmed nya medlemmar. TF körde rekryteringskampanjer i praktiskt taget alla svenskfinlands gymnasier. Från och med 1979 ordnades även abi-disko på Urds och mattetäphlan. 1982 ordnades även den första prepkursen. Kursen var en succé och av 38 deltagare, fick 34 en studieplats vid Tekniska högskolan.

Sportstugan

De som varit på TF:s sportstuga har kanske lagt märke till ett fotografi från då stugan brann upp. Detta hände den 7 mars 1981. Ingen kom till skada som tur. Ritningarna till den nya stugan gjordes snabbt därpå och arbetet inleddes redan hösten 1981. Den nya sportstugan invigdes 1983.

bild Sportstugetalko

Halare

1984 skaffade TF en egen halare. Många andra nationer och ämnesföreningar hade redan en så detta hade diskuterats en tid. Tyget var teknologrött från Finlayson, med TF:s logo i gult.

bild


Varje vecka kommer ni få ta del av en historisk händelse, ett årtionde i gången, från 1870-talet till nutid. I samband med jubileumsåret lanseras även en 150-historik. Genom vår nedräkning får ni bekanta er med innehållet i historiken före den utges. Historiken lanseras i mars och i den kan ni hitta ännu mer intressant information om hur dagens TF formats. Historikens sponsorer ses på sista bilden. Nedräkningen och hela årets händelser publiceras på vår hemsida och på TF:s instagram i början av varje vecka. bild


Tärkeä toiminta TF:llä oli uusien ruotsinkielisten opiskelijoiden ja siten uusien jäsenten rekrytoiminen yliopistoon. TF järjesti rekrytointikampanjoita käytännössä kaikissa suomenruotsalaisissa lukioissa. Vuodesta 1979 lähtien abi-discoa järjestettiin myös Urdsissa ja matematiikasitsejä. Vuonna 1982 järjestettiin myös ensimmäinen valmennuskurssi. Kurssi oli menestys ja 38 osallistujasta 34 sai opiskelupaikan Teknilliseen korkeakouluun.

Sportstugan TF:n kesämökillä käyneet ovat saattaneet huomata valokuvan mökin palamisesta. Tämä tapahtui 7. maaliskuuta 1981. Onneksi kukaan ei loukkaantunut. Uuden mökin piirustukset tehtiin nopeasti jälkeenpäin ja työt aloitettiin jo syksyllä 1981. Uusi mökki vihittiin käyttöön vuonna 1983.

Haalarit Vuonna 1984 TF hankki omat haalarit. Monilla muilla yhdistyksillä ja ainejärjestöillä oli sellainen jo, ja tästä oli keskusteltu jo jonkin aikaa. Kangas oli tekniikan punainen Finlaysonilta ja TF:n logo keltainen.