TILL HEMSIDAN

Countdown 1990-talet

1990-talet Under 90-talet hade TF ca 400 medlemmar. Ett åttiotal svenskspråkiga studerande började studera varje år. Dagsrestaurangen hade en stor betydelse för TF:s ekonomi och därför utvidgades Urds med en tilläggsflygel. Tilläggsflygeln blev klar 1991 och i denna byggdes ett nytt bättre kök. Det gamla köket hade funnits i bottenvåningen och då det flyttades byggdes Pi-bastun i utrymmet. Arbetsgruppen Bastarderna tillsattes för byggandet och blev sedan en fri förening för bastande. Pi-bastun togs i bruk 1998.

bild Pi bastun

1997 hade TF 125-årsjubileum och återupptog spextraditionerna med ett spex var femte år. TF:s spex ses nedan: 1997 - Leonardo da Vinci 2002 - Tycho Brahe 2007 - Zorro 2012 - Robin Hood 2017 - Apollo 11


90-luvulla TF:llä oli noin 400 jäsentä. Joka vuosi noin kahdeksankymmentä ruotsinkielistä opiskelijaa aloitti opinnot. Lounasravintolalla oli suuri merkitys TF:n talouden kannalta ja siksi Urds laajennettiin lisäsiivellä. Lisäsiipi valmistui vuonna 1991 ja siihen rakennettiin uusi, parempi keittiö. Vanha keittiö oli ollut alakerrassa ja kun se siirrettiin, tiloihin rakennettiin Pi-sauna. Rakentamista varten nimitettiin työryhmä Bastarderna, josta tuli sitten saunomisen vapaa yhdistys. Pi-sauna otettiin käyttöön vuonna 1998. Vuonna 1997 TF vietti 125-vuotisjuhlavuottaan ja palasi speksiperinteisiin viiden vuoden välein.