TILL HEMSIDAN

Countdown 2000-talet

TF på 2000 talet

TF vid millennieskiftet hade många olika aktiviteter. Fastlagsfirandet i Brunnsparken är en av de äldsta traditionerna. Man samlades där för att åka pulka och äta ärtsoppa med varm punsch och fastlagsbulle. På bilden sidan ses firandet.

bild

För 100 år sedan hade det Polytekniska institutet omvandlats till en teknisk högskola och nu väcktes tanken på en ny förnyelse. Ett innovationsuniversitet med mål att bli världsklass, mångdisciplinärt och mångkulturellt. Detta genom en förening av Tekniska högskolan, Konstindustriella högskolan och Handelshögskolan.

Detta skulle också ha en inverkan på TF:s position i den nya tvärvetenskapliga miljön. På ett nationsmöte 2007 konstaterades det “Framför oss finns såväl stora möjlig- heter som utmaningar”. Mer om detta i nästa inlägg.


TF:llä oli vuosituhannen vaihteessa monenlaista toimintaa. Laskiaiset Kaivopuistossa on yksi vanhimmista perinteistä. Sinne kokoonnuttiin kelkkailemaan ja syömään hernekeittoa kuumalla punssilla ja laskiaispullaa. 100 vuotta sitten Polytekninenkorkeakoulu oli muutettu tekniseksi korkeakouluksi ja nyt heräsi ajatus seuraavasta uudistamisesta. Innovaatioyliopisto, jonka tavoitteena on olla maailmanluokkaa, monitieteinen ja monikulttuurinen. Tämä Teknillisen korkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun yhdistyksen kautta. Tämä vaikuttaisi myös TF:n asemaan uudessa monitieteisessä ympäristössä. Yhdistyksen kokouksessa vuonna 2007 todettiin "Edessämme on sekä suuria mahdollisuuksia että haasteita".