TILL HEMSIDAN

Countdown 2010 och 2020-talet

2010 slogs Tekniska högskolan, Konstindustriella högskolan och Handelshögskolan ihop till Aalto-universitetet. I samband med detta blev TF den första studentorganisationen inom Aalto som förenade de 3 olika högskolorna. I och med att Aalto-universitetet förändrades skapades ett enhetligt campus i Otnäs. Det skulle komma nya byggnader, nytt campus och metro till Otnäs och TF följde noga med i processen. Vision TF utarbetades och TF skulle fungera som “ett svenskspråkigt vardagsrum i Otnäs, öppet för alla”.

bild Phuxintagning 2016

Busgjallar År 2012 presenterade TF:s styrelse ett nytt projekt med stor ekonomisk omfattning, deltagandet i studentbostadsprojektet på Busholmen. Totalt skulle de finnas 102 studentbostäder, som delades mellan TF, Vasa Nation och Svenska Studenters Bostadsstiftelse. Sommaren 2016 invigdes studentbostäderna i Victoriakvarteret och de första studerandena flyttade in.

Vision Man hade länge funderat på ett nytt nationshus och mot slutet av 2010-talet började en realistisk plan ta form. Ett gemensamt studerandecenter med AUS och KY, där TF skulle utgöra en del av byggnaden. Byggnaden ska byggas mellan metron, biblioteket och den nya spårvagnslinjen. Hösten 2020 föreslog Aalto-universitetet och dess fastighetsföretag ACRE att de skulle ansvara för byggskedet och 2021 godkände TF detta. AUS, KY och TF inlöser sina andelar av huset då det står klart. Planen är att byggnaden är färdig sommaren 2024.

Medelinsamlingen för nationhuset är igång Under jubileumsåret samlar TF medel för sitt nya nationhus och strävar till att säkra hela 4,0M€ i finansiering för nationens nya hem. TF har redan samlat in 3,2M€ och är på god väg mot målet. Av dessa är ca 600k€, 120st, donationer från TF:s alumni och StÄlMar. Detta demonstrerar väl den fina samhörighet och kamratskap som nationen skapat genom sin historia. Läs mer om medelinsamlingen på vision.tf.fi.


Vuonna 2010 Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Kauppakorkeakoulu yhdistettiin Aalto-yliopistoksi. Tässä yhteydessä TF:stä tuli ensimmäinen Aallon opiskelijajärjestö, joka yhdisti kolme eri yliopistoa. Aalto-yliopiston vaihtuessa Otaniemeen syntyi yhtenäinen kampus. Otaniemeen tulisi uusia rakennuksia, uusi kampus ja metro, ja TF seurasi prosessia tarkasti. Visio TF valmisteltiin ja TF toimisi "kaikille avoimena ruotsinkielisenä olohuoneena Otaniemessä".

Busgjallar Vuonna 2012 TF:n hallitus esitteli uuden suuren taloudellisen hankkeen, hanke rakentaa Jätkäsaareen opiskelija-asuntoja. Opiskelija-asuntoja olisi yhteensä 102, jotka jaettiin TF:n, Vaasa Nationin ja Ruotsin opiskelija-asuntoyhdistyksen kesken. Kesällä 2016 Victoria-korttelin opiskelija-asunto vihittiin käyttöön ja ensimmäiset opiskelijat muuttivat sisään.

Visio Pitkään oli pohtinut uutta taloa ja 2010-luvun loppua kohti realistinen suunnitelma alkoi muotoutua. Yhteinen opiskelijakeskus AYY:n ja KY:n kanssa, jossa TF olisi osa rakennusta. Rakennus rakennetaan metron, kirjaston ja uuden raitiovaunuradan väliin. Aalto-yliopisto ja sen kiinteistöyhtiö ACRE esittivät syksyllä 2020, että he vastaisivat rakennusvaiheesta, ja vuonna 2021 TF hyväksyi tämän. AUS, KY ja TF lunastavat osuutensa talosta, kun se on valmis. Suunnitelman mukaan rakennus valmistuu kesällä 2024.