TILL HEMSIDAN

Jubileumsspex - Premiär

Spexets premiär kommer att gå av stapeln 8.10.2022 i Kulturcentret Martinus! Övriga föreställningsdatum kommer att fastställas inom kort och publiceras på spexet.fi